آشنایی با دندانپزشکی اطفال

دندانپزشکی اطفال یکی از حساس ترین و مهم ترین زیر مجموعه های دندانپزشکی می باشد. زیرا زمانی که کودک اولین بار به پزشک مراجعه می کند باید احساس آرامش داشته باشد و بتواند به پزشک اجازه درمان بدهد. دندانپزشکان برای برخورد با کودکان آموزش دیده اند به همین سبب می توانند به راحتی با آن ها برخورد مناسب را داشته باشند.

ادامه مطلب “آشنایی با دندانپزشکی اطفال”

آشنایی با اتاق ویژه کودکان در دندانپزشکی

اولین مرتبه ای که کودکان به دندانپزشکی مراجعه می کنند بسیار مهم می باشد. نوبت اول نقش تعیین کننده ای در ذهنیت کودکان ایفا می کند. به همین سبب وجود اتاق ویژه کودکان در دندانپزشکی ها بسیار لازم و ضروری می باشد. اتاق ویژه کودکان در دندانپزشکی اطفال یکی از اولویت های مهم برای جذب و درمان کودکان بیمار می باشد.

ادامه مطلب “آشنایی با اتاق ویژه کودکان در دندانپزشکی”